Back Video Photos
Stringtime


Laura ter Beek - Wouter Pothoven - Bert Hilberts - Hans Kelderhuis - Peter Noorman

Het verhaal van "Stringtime"
In een jam-tent op de Muzikale Landdag in Odoorn ontmoette ik Hans Kelderhuis, Laura ter
Beek en Wouter Pothoven die bluegrass muziek maakten. Hans speelde mandoline, Laura
viool en Wouter gitaar. Hans en Laura zongen.
Mijn banjo uit de koffer gehaald en met hen meegespeeld. Er onstond muzikaal iets moois
 waar we het allen over eens waren, en besloten om een bluegrass band te beginnen. Niet al
 te lange tijd later zagen we Bert Hilberts contrabas spelen bij een van zijn optredens, en
hebben hem gevraagd of hij zin had om ons te vergezellen in ons prille bluegrass bandje.
 Bert was enthousiast en werd een ware aanvulling op onze band.
(Veel te vroeg is Wouter Pothoven in 2019 overleden)

The story of "Stringtime"
In a jam tent at the Muzikale Landdag in Odoorn I met Hans Kelderhuis, Laura ter Beek and
Wouter Pothoven who made bluegrass music. Hans played the mandolin, Laura the violin
and Wouter played the guitar. Hans and Laura sang.
Got my banjo out of the suitcase and played with them. Musically something beautiful
arose that we all agreed on, and decided to start a bluegrass band. Not much later we saw
Bert Hilberts playing double bass playing at one of his gigs, and asked him if he would like to
join us in our early bluegrass band. Bert was enthusiastic and became a true addition to our band.
(Wouter Pothoven passed away way too early in 2019)


webdesign: Peter Noorman