Back Photos
The Old Home Bluegrass Band


Jan Pals - Mandolin, Peter Noorman - Double Bass
Ron Snippe - Guitar Vocals, Johanna van der Veen - Banjo

Toen "The Old Home Bluegrass Boys" werd opgeheven, besloten Ron en ik door te gaan
met het maken van muziek en richtten we "The Old Home Bluegrass Band" op.
We vonden Jan Pals en Johanna van der Veen bereid mee te spelen in onze band.
Erg lang heeft de band helaas niet bestaan. Wel hebben we een paar mooie optredens gehad.

When "The Old Home Bluegrass Boys" was disbanded Ron and I decided to move on
 making music and founded "The Old Home Bluegrass Band".
We found Jan Pals and Johanna van der Veen willing to play in our band.
Unfortunately the band did not exist for very long. Though we did have a few nice performances.


webdesign: Peter Noorman