Home About Schedule Pictures Videos Audio Contactabout the band


 
Liz Meesters - Vocals, Upright Bass

Liz is geboren in Leiden, maar woont al een aantal jaren in Harpel in Oost-Groningen.
Opgegroeid in een echte Bluegrass familie, kon het niet uitblijven dat ze zelf ook muziek zou gaan maken.
Samen met haar vader begon ze het bandje "Close to Home" waarin ze haar liefde voor droevige liedjes kwijt kon.
Als de gelegenheid zich voor doet zingt ze ook met een aantal leden van het Italiaanse MIDEANDO STRING QUARTET.
Met hen heeft ze al eens opgetreden in Nashville (US).
Haar muzikale invloeden lopen ver uiteen, van JANIS IAN tot KATHY KALLICK en JOHN COWAN tot JOHN HIATT.

Liz was born in Leiden (NL), but is living in Harpel in Eastern-Groningen for several years now.
While raised in a Bluegrass family there was no doubt she would make music herself.
Together with her father she founded the band "Close to Home" in which she could express her preference for sad songs.
By chance she sings with some members of the Italian band MIDEANDO STRING QUARTET.
With them she once performed at the IBMA in Nashville, TN.
Her musical influences are wide, from JANIS IAN to KATHY KALLICK and from JOHN COWAN to JOHN HIATT.
Hendrik Luurtsema - Mandolin, Vocals

Mandolinespeler Hendrik komt uit Hoogezand.
Ondanks dat muziek bij hem altijd een hele belangrijke rol gespeeld heeft
is hij pas vanaf 2008 actief gaan zoeken naar een akoestische band.
Na een vrij korte periode als multi instrumentalist bij Folkbandje
Trice werd hij in 2011 mandolinespeler bij de bluegrass band Close to Home.
Bluegrass is zijn favoriete genre. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar klassieke traditionele bluegrass.
Hendrik werkt regelmatig aan zijn weblog
luurtieful.blogspot.com met door hem zelf geschreven
mandoline tunes met bijbehorende bladmuziek, tablatuur en backing tracks.
Onder dezelfde pseudoniem "Luurtieful" heeft hij ook een youtube kanaal en een Luurtieful Soundcloud pagina.

Een aantal van zijn favoriete mandolinespelers zijn: JOHN REISCHMANN,
ADAM STEFFEY, BUTCH BALDASSARI en uiteraard BILL MONROE.
De mooiste bluegrass muziek is wat hem betreft te vinden op de oude LP's
van o.a. BROTHERS'N BLUEGRASS, THE KENTUCKIANS en THE RADFORD BROTHERS. 

Mandolin player Hendrik is from Hoogezand (NL).
Despite the fact that music was always very important for him,
he only started actively looking for an acoustic band since 2008.
After a relatively short period as a multi instrumentalist with Folk band Trice,
he became a mandolin player in the bluegrass band Close to Home in 2011. Bluegrass is his favorite genre.
His preference is for classic traditional bluegrass.
Hendrik regularly works on his weblog
luurtieful.blogspot.com
with mandolin tunes
written by himself with accompanying sheet music, tablature and backing tracks.
Under the same pseudonym "Luurtieful" he also has a youtube channel and a Luurtieful Soundcloud page.
Some of his favorite mandolin players are:
JOHN REISCHMANN, ADAM STEFFEY,
BUTCH BALDASSARI and of course BILL MONROE.
As far as he is concerned, the most beautiful bluegrass music can be found on
the old LP's of
BROTHERS'N BLUEGRASS, THE KENTUCKIANS and THE RADFORD BROTHERS.


Peter Noorman - Banjo, Vocals

Peter is geboren in Groningen en woont in Harpel.
Maakt al sinds 1970 Bluegrass muziek, en hij heeft zichzelf 5-snarige banjo, gitaar en contrabas leren spelen.
Banjo speelde hij in verschillende groepen; THE CLINCH MOUNTAIN BACKSTEP,
GRASS GROW, NORTHERN BLUEGRASS en STRINGTIME.
Ook tijdens zijn 1 ˝ jarig verblijf in de USA en Canada speelde hij in diverse
lokale Bluegrass groepen als gastmuzikant in Louisiana en Utah.
In THE OLD HOME BLUEGRASS BOYS, en in THE OLD HOME BLUEGRASS BAND speelde hij contrabas.
Peter speelt banjo en contrabas in de bands CLOSE TO HOME Janis McCoury.
Favoriete bands zijn THE DILLARDS, THE JOHNSON MOUNTAIN BOYS en THE HILLMEN,
DEL McCOURY en andere traditonal Bluegrass groepen en muzikanten.

Peter was born in Groningen and lives in Harpel in the province of Groningen.
He makes Bluegrass music since 1970 and taught himself playimg 5-string banjo, guitar and upright bass.
He played the banjo in different bands; THE CLINCH MOUNTAIN BACKSTEP,
GRASS GROW, NORTHERN BLUEGRASS and STRINGTIME.
During his 1˝ year stay in The USA and Canada Peter played banjo in
local bands as a guest musician in Louisiana an Utah.
Peter played the upright bass in the bands THE OLD HOME BLUEGRASS BOYS and THE OLD HOME BLUEGRASS BAND.
He plays banjo and upright bass in CLOSE to HOME and Janis McCoury.
His favorites bands and musicians are THE DILLARDS, THE JOHNSON MOUNTAIN BOYS, THE HILLMEN,
DEL McCOURY and other traditional Bluegrass bands and musicians.
Martijn Zwiers - Guitar


Martijn komt uit Emmen, en heeft altijd liefde voor muziek gehad.
Hij speelt vanaf zijn 12e jaar gitaar en heeft later zelf mandoline en contrabas leren spelen.
Vooral Bluegrass muziek heeft zijn voorkeur, maar hij houdt ook van andere muziek zoals
Simon en Garfunkel, Boudewijn de Groot, om een paar te noemen.
Martijn’s Bluegrass voorbeelden zijn onder andere: TONY RICE, CHRIS JONES, JOSH WILLIAMS, en DAN TIMINSKY.
Zijn favoriete Bluegrass bands zijn onder andere: RHONDA VINCENT AND THE RAGE,
CHRIS JONES AND THE NIGHTDRIVERS, THE BLUEGRASS ALBUM BAND en SPECIAL CONSENSUS.
Op 16 jarige leeftijd is Martijn begonnen als bassist bij het duo Countrygrass,
daarna bij Peggy & Friends, Close To Home en Touch Of Grass.
Na 7 jaar en een pauze van 2 jaar is Martijn weer terug als gitarist bij de band CLOSE TO HOME.

Martijn is from Emmen, and has always had a love for music.
He started playing the guitar from the age of 12 and later learned to play mandolin and double bass himself.
Especially Bluegrass music has his preference, but he also likes other music such as
Simon and Garfunkel, Boudewijn de Groot, to name a few.
Martijn's Bluegrass examples include:
TONY RICE, CHRIS JONES, JOSH WILLIAMS, and DAN TIMINSKY.
His favorite Bluegrass bands include: RHONDA VINCENT AND THE RAGE,
CHRIS JONES AND THE NIGHTDRIVERS, THE BLUEGRASS ALBUM BAND and SPECIAL CONSENSUS.
At the age of 16 Martijn started as bass player with the duo Countrygrass,
then with Peggy & Friends, Close To Home and Touch Of Grass.

After 7 years and a break of 2 years, Martijn is back as a guitarist with the band CLOSE TO HOME.


webdesign: Peter Noorman