Home About Bios Schedule Pictures Videos Contact
Individual BiographyLeo van Sint Maartensdijk - Vocals


Leo woonde ten tijde van het oprichten van de band in Haren
en was vrienden met onder andere Harry Kah en Peter Noorman.
De drie besloten in 1976 de band op te richten,
en Leo kon en kan nog steeds prachtig zingen.
Daarnaast kan hij geweldig presenteren.

Leo lived in Haren when the band was founded
and was friends with Harry Kah and Peter Noorman, among others.
The three decided to form the band in 1976,
and Leo could, and still can sing beautifully.
And besides that he is a great presenter.
  
Liz Meesters - Vocals, Upright Bass

Liz
is geboren in Leiden, maar woont al een aantal jaren in Harpel in Oost-Groningen.
Opgegroeid in een echte Bluegrass familie, kon het niet uitblijven dat ze zelf ook muziek zou gaan maken.
Samen met haar vader begon ze het bandje "Close to Home" waarin ze haar liefde voor droevige liedjes kwijt kon.
Als de gelegenheid zich voor doet zingt ze ook met een aantal leden van het Italiaanse MIDEANDO STRING QUARTET.
Met hen heeft ze al eens opgetreden in Nashville (US).
Haar muzikale invloeden lopen ver uiteen, van JANIS IAN tot KATHY KALLICK en JOHN COWAN tot JOHN HIATT.

Liz was born in Leiden (NL), but is living in Harpel in Eastern-Groningen for several years now.
While raised in a Bluegrass family there was no doubt she would make music herself.
Together with her father she founded the band "Close to Home" in which she could express her preference for sad songs.
By chance she sings with some members of the Italian band MIDEANDO STRING QUARTET.
With them she once performed at the IBMA in Nashville, TN.
Her musical influences are wide, from JANIS IAN to KATHY KALLICK and from JOHN COWAN to JOHN HIATT.
Harry Kah - Guitar, Vocals,

Harry is Groninger van origine en opgegroeid in Haren,
waar ik de gitaar en de countrymuziek heb leren kennen.
In de 70-er jaren zijn we met een groep vrienden, waaronder Peter en Leo,
de band Clinch Mountain Backstep gestart.
Een bijzondere tijd met geweldige herinneringen en leuke optredens in de groninger regio en ook ver
daar buiten.Het zal ergens midden in de 80-er jaren zijn geweest dat ik helemaal ben gestopt met muziek.
Je weet het wel,huisje boompje beestje: ineens andere bezigheden en interesses en geen tijd meer voor de muziek.
De gitaar werd voorgoed opgeborgen in de koffer en belandde voor lange tijd op de zolder.
Eens in de zoveel jaar keek ik er nog eens naar om te zien in welke staat het instrument verkeerde,
maar daar was alles wel mee gezegd. Het leven ging door en als ondernemer ben je altijd wel ergens mee bezig,
behalve - in mijn geval - met muziek, totdat ergens begin 2018 een telefoontje van Peter
de trigger werd om weer samen (eenmalig was volgens mij het idee) een keertje te gaan spelen.
Leo was ook weer van de partij en van het een kwam het ander … Het werden oefenavonden met veel
herinneringen ophalen en natuurlijk ook weer muziek maken.
Inmiddels ben ik weer helemaal “in de country/bluegrass” alsof het nooit is weggeweest en verheug me elke
keer weer op een volgend treffen met mijn muzikale vrienden Peter, Liz, Leo en Hendrik.
De onderlinge band en gezelligheid staat voorop, waarbij muziek maken de bindende factor is.
Mijn oude gitaar (Yamaha FG 580) uit 1975 heeft al die jaren op zolder goed doorstaan en klinkt nog prima.
Ik ben nu ineens weer serieus aan het oefenen en krijg zelfs het idee dat mijn gitaarspel beter wordt.
Maar goed, dat kan verbeelding zijn :) 

Harry is from Groningen and raised in Haren, where he got to know the guitar and country music.
In the 70's, with a group of friends, including Peter and Leo,
we founded the band Clinch Mountain Backstep.
A special time with great memories and nice performances in the Groningen region and beyond.
It must have been somewhere in the mid 80's when I stopped playing music.
Started a family, and suddenly different activities and interests and no more time for the music.
The guitar was stored in the case for good and ended up in the attic for a long time.
Once every few years I looked at it again to see what condition the instrument was in,
but that said it all. Life went on and as an entrepreneur you are always busy with something,
except - in my case - with music, until a phone call from Peter, sometime early in 2018,
was the trigger to play together again (I think it was the idea only once).
Leo was there too, and one thing led to another…
Many rehearsal evenings followed with lots of memories and of course making music again.
In the meantime I am completely “in the country / bluegrass” again as if I never have been away from it,
 and I look forward to every next meeting with my musical friends Peter, Liz, Leo and Hendrik.
The mutual bond and cosiness are most important, and making music is the binding factor.
My old guitar (Yamaha FG 580) from 1975 has withstood all those years in the attic and still sounds fine.
I am now suddenly seriously practicing again and even get the idea that my guitar playing is getting better.
Anyway, that could be imagination :)
 


Peter Noorman - Banjo, Vocals

Peter is geboren in Groningen en woont in Harpel.
Maakt al sinds 1970 Bluegrass muziek, en hij heeft zichzelf 5-snarige banjo, gitaar en contrabas leren spelen.
Banjo speelde hij in verschillende groepen; THE CLINCH MOUNTAIN BACKSTEP,
GRASS GROW, NORTHERN BLUEGRASS en STRINGTIME.
Ook tijdens zijn 1 ˝ jarig verblijf in de USA en Canada speelde hij in diverse
lokale Bluegrass groepen als gastmuzikant in Louisiana en Utah.
In THE OLD HOME BLUEGRASS BOYS, en in THE OLD HOME BLUEGRASS BAND speelde hij contrabas.
Peter speelt banjo en contrabas in de bands CLOSE TO HOME Janis McCoury & The Wall of Sound.
Favoriete bands zijn THE DILLARDS, THE JOHNSON MOUNTAIN BOYS en THE HILLMEN,
DEL McCOURY en andere traditonal Bluegrass groepen en muzikanten.

Peter was born in Groningen and lives in Harpel in the province of Groningen.
He makes Bluegrass music since 1970 and taught himself playimg 5-string banjo, guitar and upright bass.
He played the banjo in different bands; THE CLINCH MOUNTAIN BACKSTEP,
GRASS GROW, NORTHERN BLUEGRASS and STRINGTIME.
During his 1˝ year stay in The USA and Canada Peter played basnjo in
local bands as a guest musician in Louisiana an Utah.
Peter played the upright bass in the bands THE OLD HOME BLUEGRASS BOYS and THE OLD HOME BLUEGRASS BAND.
He plays banjo and upright bass in CLOSE to HOME and Janis McCoury & The Wall of Sound.
His favorites bands and musicians are THE DILLARDS, THE JOHNSON MOUNTAIN BOYS, THE HILLMEN,
DEL McCOURY and other traditional Bluegrass bands and musicians.


webdesign: Peter Noorman